Maison D'Hanoi Hanova Hotel Photos

By , Monday, Oct 12, 2009, 6:20 PM

Source Article: Maison D'Hanoi Hanova Hotel Photos

A double room at Maison dHanoi Hanova Hotel
A double room at Maison d'Hanoi Hanova Hotel. (Courtesy Maison d'Hanoi Hanova Hotel)

A suite at Maison dHanoi Hanova Hotel
A suite at Maison d'Hanoi Hanova Hotel. (Courtesy Maison d'Hanoi Hanova Hotel)

A twin room at Maison dHanoi Hanova Hotel
A twin room at Maison d'Hanoi Hanova Hotel. (Courtesy Maison d'Hanoi Hanova Hotel)