Photos: Akwaaba D.C.

Photos
A bedroom at Akwaaba D.C.
A bedroom at Akwaaba D.C.
A bedroom at Akwaaba D.C.
A bathroom at Akwaaba D.C.
A living room at Akwaaba D.C.
A living room at Akwaaba D.C.
The stairwell at Akwaaba D.C.
— Courtesy, Akwaaba D.C.
Akwaaba D.C.
— Courtesy Akwaaba D.C.

Related Content