Photos: Akwaaba D.C.

1 / 9 Photos
A bedroom at Akwaaba D.C.
A bedroom at Akwaaba D.C.
A bedroom at Akwaaba D.C.
A bathroom at Akwaaba D.C.
A living room at Akwaaba D.C.
A living room at Akwaaba D.C.
The stairwell at Akwaaba D.C.
Courtesy, Akwaaba D.C.
Akwaaba D.C.
Courtesy Akwaaba D.C.

Related Content